www.levocskeforum.sk    Úvod    |    Novinky   |    História   |    Galéria   |    Média   |    O nás   |    Mapa   |    Kontakt   |    Fórum   
Galéria

9.levoèské fórum - 12/2008 - Príbeh spirituality II. Vianoce.


10.levoèské fórum - 03/2009 - H¾adanie obrazu Slovenska.


12.levoèské fórum - 09/2009 - Chasidské piesne; diskusia a koncert
13.levoèské fórum – 20 rokov slobody.