www.levocskeforum.sk    Úvod    |    Novinky   |    História   |    Galéria   |    Média   |    O nás   |    Mapa   |    Kontakt   |    Fórum   


Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, Bratislavský inštitút humanizmu, Nadácia Milana Šimečku, Inštitút pre verejné otázky, Inštitút pre moderné Slovensko, Centrum pre filantropiu, Nadácia Jána Langoša, Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť a Dokumentačné stredisko holokaustu

Vás pozývajú

na verejné zhromaždenie

FAŠIZMUS NEPATRÍ NA SLOVENSKO!

ktoré sa uskutoční
v nedeľu 14. marca 2010
od 13:00 do 13:45
na Hodžovom námestí v Bratislave.

Fašisti vždy zneužívajú demokraciu – chcú ju zneužiť aj dnes. 14. marca, v smutný deň našej histórie, budú o 14:00 z Hodžovho námestia pochodovať Bratislavou. Na Slovensko nepatria. Nenechajme si zamoriť ovzdušie. Zúčastnime sa všetci a prinesme kvetiny obetiam fašizmu.